Гамата на фрезите VOX наскоро беше разширена, като вече включва серия със супер финна стъпка с размери на телата от ⌀63 до ⌀250mm. Добавена е нова пластина от здравият и надежден сорт VP15TF в стандартната VOX геометрия SONX1206PER, като и...

read more