+359 66 80 03 49 office@timextools.com

Гамата на фрезите VOX наскоро беше разширена, като вече включва серия със супер финна стъпка с размери на телата от 63 до 250mm. Добавена е нова пластина от здравият и надежден сорт VP15TF в стандартната VOX геометрия SONX1206PER, като и нова wiper пластина WOEX1206PER5C от същият сорт. Като цяло, VOX серията фрези се предлагат във финни, екстра фини и груби стъпки от 63 до 250mm.

VOX – супер ефективни фрези със сменяеми пластини за обработка на чугун VOX400 челно-цилиндрични фрези са проектирани да бъдат изключително стабилни в процеса на рязане, което дава възможност да се използват в широк кръг от приложения при обработка на чугуни. Тангенциалното закрепване на пластините позволява на силите на рязане да бъдат поети от цялата дължина на пластината. Това поемане на силите на рязане има няколко предимства по отношение на по-добрата ефективност и гъвкавост. Имаме възможност максималната дълбочина на рязане да бъде значително увеличена в сравнение с конвенционалните фрези. Сравнително големи дълбочини на рязане могат да бъдат постигнати и със стандартните методи, но това обикновено води до нестабилност на процеса, причинена от вибрации и липсата на устойчивост, но това компрометира както качеството на крайният компонент, така и живота на пластините.

Полеви тест В този пример се вижда, че допълнителната дълбочина на рязане е полезна за клиента при обработката на чугун (GG40), като обичайната дълбочина на рязане от 5 mm е удвоена на 10 mm при скорост на рязане от 230 m/min и скорост на подаване 2050 mm/min. В допълнение към ефективноста, дължаща се на по-голямата стабилност, новият тип SONX пластина, разполага с 8 режещи ръба… в сравнение с обичайните 4 при тангенциално установените пластини. Очевидна е икономическата изгода от удвоеният брой на използваемите режещи ръбове, както и значителното намаляване на времето за обработка.

Система на захващане Захващането на пластината е лесно – осъществява се само с един винт. Изключително гладката повърхност, предоставена от използването на спецаиалната технология “Black super smooth coating” и новоразработеният сорт MC5020 със CVD покритие, спомага за предотвратяване на проблеми с наклепването/заваряването на материал по режещият ръб, типично при обработката на чугуни.

КОНТАКТ

ОФИС

+359 66 80 03 49

E-MAIL

office@timextools.com